Allergisk rhinitt

Allergi

Luftveisallergi eller allergisk rhinitt, er en tilstand der kroppen reagerer på luftpartikler som hos de fleste ikke gir symptomer. Det er derfor en overreaksjon av immunforsvaret, som ikke finner sted hos friske personer. Allergisk rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen som kan være sesongavhengig (som pollensesongen) eller helårig. Typiske symptomer er nysing, kløe, tett og rennende nese. Det er også vanlig med røde, rennende og kløende øyne, hoste, tungpustethet og andre plager som tretthet, feber og trykkfølelse i hodet. Noen opplever også å bli irritable eller slappe, særlig i pollensesongen.

Allergisk rhinitt påvirker rundt 10-40 % av befolkningen i verden og har store helse- og økonomiske konsekvenser for samfunnet. Allergi kan for mange nedsette livskvaliteten, forstyrre arbeidsdagen og ødelegge søvn . På Helsefabrikken har vi god erfaring med akupunktur på sesongavhengig og helårig allergi.

Sesongbetont allergi eller pollenallergi

Sesongbetont allergi kalles vanligvis pollenallergi fordi det er en reaksjon på pollen i sprednings sesongen. Sesongen er fra februar til september, og når  plagene kommer er avhengig av hvilken type pollen som reageres på. Det er mulig å være allergisk mot flere typer pollen som bjørk, gress, or, hassel og burot. Ved pollen allergi er det helt normalt å kunne få en allergisk reaksjon mot forskjellige matvarer. Denne reaksjonen er som regel sterkere under allergisesongen enn ellers i året, og dette kalles kryssallergi.

Helårsallergi

Ved helårsallergi reagerer det på partikler som husstøv eller partikler fra dyr. Det er også noen som reagerer allergisk på midd.

Behandling

I følge Norsk Helseinformatikk  vil en av fem pollenallergikere oppsøke akupunktør. Årsakene til at de oppsøker akupunktør er ofte at de har hatt god erfaring enten med behandling av allergier eller andre tilstander. Mange kommer til behandling forebyggende 1-2 måneder før allergisesongen er i gang, mens andre kommer når allergisesongen er i full gang. Det mest optimale er å begynne behandlingen i forkant av allergisesongen, selv om de fleste også kan få hjelp når allergien er på sitt verste.

Mange allergikere har i tillegg andre luftveisplager som de oppsøker akupunktør for, det kan være bihulebetennelse, hyppige forkjølelser og irriterte luftveier.

På Helsefabrikken har vi lang erfaring med behandling av Allergisk rhinitt og andre luftveisplager og vi lager en individuell tilpasset behandling til den enkelte.
Se info om akupunktur og allergisk rhinitt på Akupunkturforeningens sider: https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientinformasjon-akupunktur-og-allergisk-rhinitt/