Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeutene jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker å få hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.

”Fysioterapeut” er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Hva skjer under en konsultasjon hos fysioterapeut?

Fysioterapeuten starter med en grundig anamnese (samtale) der de gjennomgår pasientens plager, sykehistorie og livssituasjon. Deretter gjøres en undersøkelse med detaljert bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester samt vurdering av pasientens funksjonsnivå. Undersøkelsen munner ut i forslag til konkrete mål, på kort- og langsikt.

I behandling anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser samt gir deg informasjon og veiledning som er individuelt tilrettelagt akkurat for deg.

Fysioterapeuten lager også treningsprogram og hjelper deg til en mer aktiv hverdag.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Smerter i muskel- og skjelettsystemet.
  • Opptrening etter skader/operasjoner.
  • Bekken- og korsryggsmerter.
  • Behandling av gravidrelaterte plager (bekkenleddsmerter, korsryggsmerter, bekkenbunn og inkontinens).
  • Opptrening under/etter svangerskap
  • Forebyggende trening
  • Idrettsskader

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min 1200 kr
Oppfølgende behandling 30 min 650 kr
Oppfølgende behandling 45 min 850 kr
Oppfølgende behandling 60 min 1070 kr

Ønsker du time hos fysioterapeut?

Bestill time her

eller

Kontakt Charlotte Kristiansen på mail: charlotte@helsefabrikken.no eller

telefon: 40641604

 

Fysioterapi - Behandling