Idrettskader

Prestasjonsheving, forebygging av idrettsskader og akutte idrettsskader.

Idrettsskader er en samlebetegnelse for muskel og skjellet skader man får i samband med utøvelse av sport og idrett. Idrettsskader er ikke nødvendigvis så mye annerledes enn skader som oppstår i andre situasjoner, men kalles idrettsskader da disse skadene hyppigst oppstår innenfor sport og idrett. Det utgjør omtrent ca 17 % av alle personskader som registreres i Norge hvert år.

Hvordan oppstår idrettsskader?

Skader kan oppstå ved bl a akutt ved slag/trauma, overbelastning, slitasje. Når vev blir utsatt for belastning eller kraft anstrengelser som er større en det kroppsdelen strukturelt kan tåle, oppstår en skade.

Etter mange år med erfaring fra å jobbe med toppidrett, har vi ved Helsefabrikken sett hvor viktig det er å tenke forebyggende når det gjelder idrettsskader. Gjør man dette på rett måte vil det i neste omgang virke prestasjonshevende. Mange utøvere og mosjonister nedprioriterer balanse og stabilitets trening, noe som gjør de mer sårbare i den idretten som de vil utøve. Gode grunntreningsprogram på disse områdene er viktig å ha i bunnen før mer spesifikk trening.

Mange ganger er det feilbelastning over tid som gjør at det før eller senere kommer en overbelastning, eller en skade et eller annet sted i kroppen. Med våre undersøkelser og rådgivning kan dette avdekkes og korrigeres slik at kroppen jobber mer biomekanisk riktig. Dette fører ofte til at muskulatur som fra før var overbelastet, nå kan jobbe under bedre arbeidsforhold, og bidra til optimal funksjon i bevegelsesapparatet.

Her spiller samspillet mellom nervesystemet og bevegelsesapparatet en stor rolle. Foretar mann en biomekanisk analyse, der man ser på samspillet og avdekker eventuelle muskulære kompensasjoner, kan man legge en bra plan før en sesong eller trening frem mot konkurranse.

Ved akutte skader er det viktig å få undersøkt skadestedet raskt slik at man får evaluert om det skal gjøres flere undersøkelser, evt kontakte lege/helsepersonell. Dette for å utelukke brudd, hodeskader og evt skader på indre organ. Hvis dette er utelukket er det neste å avlaste og stabilisere skadestedet og evt kjøle ned området hvis det er aktuelt.

Etter en akutt skade er det viktig å komme raskt igang med avlastning, stabilisering og  mobilisering, slik at bevegelsesapparatet blir minst mulig hemmet.

Vi har godt samarbeid med flinke personlige trenere som kan bidra både men treningstimer, treningsprogram og opptrening etter skade. Vi gir 20 % rabatt på førstegangskonsultasjon hvis du er medlem av EVO Røa.

Ønsker du å bestille time

Trykk her

Behandling - Idrettsskader