Muskel og Skjelettplager

I Norge opplever 75% av alle voksne smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet. Det meste av dette er lette plager, som ikke krever behandling. Det er imidlertid en stor del av befolkningen som har kroniske smerter. Vi har lang erfaring med behandling av muskel og skjelettplager og kroniske smerter på Helsefabrikken.

Den hyppigste årsaken til sykefravær blant muskel- og skjelettplagene er korsryggsmerter. Nakke og skulderplager er også vanlige årsaker til sykefravær.  Muskel og skjelettsmerter, ofte i kombinasjon med andre symptomer, er en viktig risikofaktor for uførhet.

Det vanligste er å ha plager fra korsryggen, nakken og skuldrene. Mange opplever også smerter i hofter, bekken og knær. Mange som har plager fra muskel- og skjelettsystemet har plager fra flere områder og ofte symptomer fra andre organer og kroppsdeler.

Korsryggsmerter

Mennesker i alle aldre kan rammes av ryggsmerter og mange vil oppleve dette èn, eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmerter er en av hovedårsakene til arbeidsrelatert sykefravær og er den nest mest vanlige årsak til uføretrygd.

Det er omkring 34% av den voksne norske befolkningen som har ryggsmerter og de fleste av disse sliter med smerter i korsryggen, lumbago. Korsryggsmerter står for 11,9% av uføreytelsene i Norge.

Årsaken til korsryggsmerter er ofte vridning, strekk, forstuing, mindre skader eller nerveirritasjon. Det kan også være at smertene oppstår ved graviditet, stress eller virusinfeksjon

 

Helhetlig individuell behandling

Smerter i muskel og skjelett systemet er en vanlig plage som pasienter oppsøker oss for. Mange pasienter kommer også med andre symptomer som hodepine, migrene, stress, frustrasjon og uro.

Fordi smertene og diagnose varierer fra person til person, bør behandlingen være individuell og ta hensyn til helheten både i og rundt pasienten. Vi tar utgangspunkt i pasientens helhet og totalitet av symptomer, for så å komme frem til en behandling av hver enkelt. Vi bruker ofte en kombinasjon av naprapati, fysioterapi, osteopati og akupunktur.

Ønsker du å bestille time

Trykk her

Behandling - Muskel og Skjelett