Stress og stressrelaterte plager

Stress er blitt en del av vårt moderne samfunn. Mange nordmenn har høye stressnivåer og dermed plager som er forbundet med stress. I Norge skyldes 60 prosent av sykefraværet psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som ofte er relatert til stress.

Vi kan vise til gode resultater på stress og stressrelaterte plager. Det er en lang liste over tilstander og symptomer som assosieres med stress. I kroppen kan stress manifestere seg som blant annet nakke-, skulder- og ryggsmerter, kvalme, magesmerter, irritabel tarm, slapphet, hjertebank, hodepine, migrene, diffuse smerter og hjerte-/karsykdommer. Mentalt stress kan manifestere seg som depresjoner, humørsvingninger, angst, søvnløshet, frustrasjon og aggresjon.

Hva er stress?

Stress påvirker mennesker forskjellig – det som stresser en person, påvirker ikke en annen. Stress kan være positivt og dermed motivere oss til å oppnå mer. Det helseskadelige stresset oppstår når situasjoner som stresser oss ikke forsvinner eller blir håndtert, men fortsetter over lang tid. Hvis kroppen over lengre tid produserer store mengder adrenalin og kortisol, vil den fortsette å være i konstant beredskap. Når kroppen på denne måten ikke får lov til å slappe av, blir det skadelig for oss.

Helhetlig individuell behandling

Stress er en vanlig plage som pasienter oppsøker oss for. Mange pasienter kommer også med andre symptomer som ryggsmerter, kronisk smerte, hodepine, uro, søvnløshet, irritabel tarm, kvalme, migrene, frustrasjon og uro.

Fordi opplevelsen av og toleransen for stress varierer fra person til person, bør behandlingen være individuell og ta hensyn til helheten både i og rundt pasienten. Vi tar utgangspunkt i pasientens helhet og totalitet av symptomer, for så å komme frem til en behandling av hver enkelt.

Ønsker du å bestille time

Trykk her

Behandling - Stress