Charlotte Kristiansen

Faglig oppdatering

Vår fysioterapeut og osteopat Charlotte Kristiansen var i mars på et 2 dagers kurs om ”Den kompliserte bekkenbunn”. Kurset ble holdt for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som møter pasienter med smerter og dysfunksjon fra bekken og underliv. Kurset tok for seg den nyeste forskningen innen årsakssammenhenger, utredning og behandlinger ved langvarige underlivssmerter i et helhetlig perspektiv.